Skład Zarządu ROD im. A. Mickiewicza w Białymstoku

 

                    Sławomir Kołodko- prezes                                                                   Agnieszka Niemcunowicz  -  z-ca prezesa

        Beata Snarska  - skarbnik                               

Paweł Seweryn  - sekretarz 

Grzegorz Czapnik    - członek zarządu