Adres do korespondencji  

 15 - 264  Białystok

ul. K. Ciołkowskiego 2/5