Adres do korespondencji  

Polski Związek Działkowców 

Rodzinny Ogród Działkowy 

im. Adama Mickiewicza 

          skrytka 18

14-214 UP Białystok 3