zarząd przypomina użytkownicy działek bez wodomierzy jeżeli do 15 kwietnia nie zostaną zamontowane na Waszych działkach  wodomierze będziecie płacić za wodę ryczałtem to jest 3 zł. od m2 działki np. działka o powierzchni 300 m2 to koszt wody 900 zl. dziewięćset złotych - ryczałt .

zarząd przypomina o zakręceniu kranów i zaworów wody przy wodomierzach oraz o udostępnieniu wodomierzy do plombowania

 

 

 

 

  Uwaga 

użytkownicy działek z licznikami na wodę tzw wodomierzami  jeżeli licznik zamontowany jest na ciepłą wodę lub przekroczy 10 lat w 2017 r. proszę obowiązkowo wymienić na  nowy wyprodukowany w 2019 r. 

(w mieszkaniach wymieniamy co 5 lat.)

 

 

jeżeli wodomierz do zaplombowania potrzebuje więcej niż jednej plomby należy zakupić we własnym zakresie plomby objemki.                                                                          W przeciwnym razie licznik nie zostanie zaplombowany , wówczas będzie obowiązywał ryczałt .

 

 

,

Wytyczne prawidłowe podłączenie liczników na wodę

 

1. Licznik na wodę powinien być podłączony na sztycach metalowych (sztywnych) lub plastikowe termozgrzewalne tylko i wyłącznie inne są nie dopuszczalne (pe peks itp.) rozbieralne

2. Skrzynka licznikowa powinna być umieszczona przy alejce z szybką kontrolną do możliwości odczytu bez wchodzenia na działkę inne usytuowanie i bez szybki kontrolnej umożliwiającej odczyt licznika jest nie dopuszczalny

3 .Licznik powinien mieć aktualną legalizację (wymiana co 10 lat)    

4 .Liczniki  mają być zamontowane i oplombowane przed rozruchem wody .Działki na których liczniki zostały zamontowane po rozruchu wody lub nie oplombowane będą rozliczone ryczałtem

5. Zostaną wyznaczone dwa terminy do zaplombowania liczników nie podporządkowaniu się tym terminom i zaleceniom wyżej wymienionym  będzie skutkowało naliczeniu ryczałtu za wodę

6 .Zarząd zastrzega sobie kontrolę bez zapowiedzi jedno lub wieloosobowe  przez wszystkich członków zarządu komisji rewizyjnej gospodarza jak i osób funkcyjnych  

Odmowa kontroli lub nie poddaniu się jej skutkuje naliczeniu opłaty ryczałtem

7. Podłączenie  licznika nowego powinno odbyć się poprzez konsultację sąsiedzką jak i również przez  odbiór  zarządu a  w razie stwierdzenia nieprawidłowości  należy podporządkować się zaleceniom zarządu w innym wypadku licznik nie zostanie oplombowany

8 .Użyczanie wody sąsiadowi licznikowemu przez użytkownika ryczałtowego jak i czerpanie wody             z zaworów spustowych jest zabronione

 

 

PRAWIDŁOWO sztyce metalowe przy alejce        przodem  do alejki