Zarząd z przykrością informuje że z powodu braku dużej ilości wodomierzy wody w kranach na majówkę nie będzie .

w sobotę 30 kwietnia na walnym zebraniu członków PZD z naszego ROD zostaną podane numery działek  nie mający zamontowanego wodomierza to im zawdzięczamy brak wody na ogrodzie .

Uwaga  19 kwietnia 2022 roku mają być wszystkie wodomierze zamontowane ponieważ chcemy włączyć wodę na ogród . Należ zakręcić krany i pozamykać zawory wody na działkach . W ten sposób zapobiegniemy stratom  wody .

Nadal jest duży problem z wodomierzami na dzień 6 maja 2021 r. na ogrodzie jest 40 działek bez wodomierzy z powodu braku zainteresowania ich użytkowników , po zimie są rozmrożone liczniki jak i zawory . ( na zimę nie spuszczono wody ) .

Zarząd daje kolejną  szansę , ale tym razem ostatnią na naprawienie uszkodzonej instalacji i zamontowanie wodomierzy do soboty 08 maja 2021 r. Po tym terminie bezdyskusyjnie RYCZAŁT  tj. 3 zł od m2 działki . INSTALACJA NIE MOŻE PRZECIEKAĆ . żadnego klejenia taśmą !!!!!! to ma być naprawione !!!!!

w dniu dzisiejszym to jest 20 kwietnia 2021 roku została włączona woda na ogród , nadal jest brak kilku liczników zużycia wody , jeżeli do 22 kwietnia nie zostaną zainstalowane do h 10,00, opłata za wodę w/g stawki ryczałtowej - 3 zł. od m2 działki  !

zarząd przypomina użytkownicy działek bez wodomierzy jeżeli do 15 kwietnia nie zostaną zamontowane na Waszych działkach  wodomierze będziecie płacić za wodę ryczałtem to jest 3 zł. od m2 działki np. działka o powierzchni 300 m2 to koszt wody 900 zl. dziewięćset złotych - ryczałt .

zarząd przypomina o zakręceniu kranów i zaworów wody przy wodomierzach oraz o udostępnieniu wodomierzy do plombowania

 

 

jeżeli wodomierz do zaplombowania potrzebuje więcej niż jednej plomby należy zakupić we własnym zakresie plomby objemki.                                                                          W przeciwnym razie licznik nie zostanie zaplombowany , wówczas będzie obowiązywał ryczałt .

 

 

,

Wytyczne prawidłowe podłączenie liczników na wodę

 

1. Licznik na wodę powinien być podłączony na sztycach metalowych (sztywnych) lub plastikowe termozgrzewalne tylko i wyłącznie inne są nie dopuszczalne (pe peks itp.) rozbieralne

2. Skrzynka licznikowa powinna być umieszczona przy alejce z szybką kontrolną do możliwości odczytu bez wchodzenia na działkę inne usytuowanie i bez szybki kontrolnej umożliwiającej odczyt licznika jest nie dopuszczalny

3 .Licznik powinien mieć aktualną legalizację (wymiana co 5 lat)    

4 .Liczniki  mają być zamontowane i oplombowane 

5. Zostaną wyznaczone dwa terminy do zaplombowania liczników nie podporządkowaniu się tym terminom i zaleceniom wyżej wymienionym  będzie skutkowało naliczeniu ryczałtu za wodę

6 .Zarząd zastrzega sobie kontrolę bez zapowiedzi jedno lub wieloosobowe  przez wszystkich członków zarządu komisji rewizyjnej gospodarza jak i osób funkcyjnych  

Odmowa kontroli lub nie poddaniu się jej skutkuje naliczeniu opłaty ryczałtem

7. Podłączenie  licznika nowego    odbiór przez hydraulika ogrodowego lub  zarząd a  w razie stwierdzenia nieprawidłowości  należy podporządkować się zaleceniom zarządu w innym wypadku licznik nie zostanie oplombowany

8 .Użyczanie wody sąsiadowi licznikowemu przez użytkownika ryczałtowego jak i czerpanie wody             z zaworów spustowych jest zabronione

 

 

PRAWIDŁOWO sztyce metalowe przy alejce        przodem  do alejki