Zarząd dziękuje wszystkim członkom PZD w naszym ROD za udział w zebraniu , a szczególne podziękowania osobom biorącym udział w komisjach .

i tak uchwalono następujące opłaty :

 

        opłata ogrodowa -  0,59 zł od m2 działki 

        opłata energetyczna - 5 zł. od działki podłączonej do energii                                                     elektrycznej ogrodowej 

         opłata wodna       -   10 zł. od działki 

        woda ryczałt   -      3 zł. od m2 działki 

       wywóz śmieci   -       26 zł. od działki  

      opłata członkowska -    6 zł. od działki

wszystkie w/w opłaty należy uiścić w terminie do 30 czerwca 2019r

 

opłata 30 zł. za powtórne włączenie energii elektrycznej po uprzednim wyłączeniu z powodu nie opłacenia w terminie pomimo pisemnego wezwania . 

 

Walne Zebranie Członków PZD w

 

naszym ROD  30 marca 2019 r.      

 

 pierwszy  termin h 10,30       gdyby nie było

 

większości         drugi termin h 11,00

Sprawozdanie zarządu za kadencję  

obecny zarząd został wybrany 20 kwietnia 2015 r.

 

2015 rok  maj - skuteczne starania o umorzenie długu wobec Urzędu Miasta  ( dług wraz z odsetkami sięgał 22 000 zł dwadzieścia dwa tysiące złotych ). zapłaciliśmy tylko - 7 100 zł.

. uporządkowanie wodomierzy - chodzi o prawidłowy montaż i we właściwym miejscu 

. rozpoczęcie przygotowań do budowy WC z podłączeniem do kanalizacji miejskiej - projekt , rozmowy z Wodociągami 

 .  segregację śmieci 

zakończenie prac wyprowadzenia na alejki liczników zużycia energii elektrycznej 

2016 rok - pozyskano sprzęt na plac zabaw dla dzieci opłacony ze środków budżetu Gminy Białystok

. rozebrano stodołę a w jej miejsce postawiono blaszak 

. dalsze starania  o prawidłowe montowanie wodomierzy 

. starania o wybudowanie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym 

2017 rok - Wodociągi Białostockie wykonują przyłącze kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym na własny koszt ( wartość szacunkowa około 30 000 zł.)

.zarząd rozpoczyna budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie ROD oraz  budowę budynku z przeznaczeniem na WC   (partycypacja działkowców to tylko 35 zł. od działki )

. udrożniono drenaż na alei nr. 10 

. oczyszczenie rowów melioracyjnych 

. poczyniono starania o środki z budżetu Gminy Białystok na wyposażenie placu zabaw dla dzieci , siłownie pod chmurką dla seniorów oraz wymianę ogrodzenia od strony ul. A. Mickiewicza .

. wystąpiono do Urzędu Miasta o pozwolenie na wybudowanie

schodów w pasie drogowym - nowe wyjście / wejście na alei nr. 13

2018 rok - oddanie do użytku WC

. otrzymano środki z budżetu Gminy Białystok w kwocie           39300 zł. na zadania celowe                                                           . wyposażono plac zabaw w sprzęt usprawniający dla dzieci 

. zamontowano siłownię pod chmurką dla seniorów i nie tylko 

. zbudowano schody w pasie drogowym zainstalowano furtkę na alei nr. 13 i wymieniono ogrodzenie od strony ul. A. Mickiewicza 

. poprawiono nawierzchnię alejki nr. 10 w części gdzie był

wymieniany drenaż 

. wykonano ogrodzenie od strony ul. K. Ciołkowskiego wraz z uporządkowaniem terenu po częściowej likwidacji ogrodu - całość inwestycji została sfinansowana przez OZP PZD 

. częściowo poprawiono nawierzchnię alei głównej , ale nie została wykonana tak jak planowano ponieważ niektórzy użytkownicy działek upodobali sobie kamień (ten grubszy ) i po prostu zabrakło na utwardzenie w okolicy tablicy ogłoszeń i bramy głównej .

Jeżeli będą Państwo brodzić w błocie wchodząc bramą główną na alejki 1 czy 2 zawdzięczacie to Państwo ,, amatorom cudzej własności " .Szczególnie  proszę spojrzeć na działkę w alei nr. 2 i nie tylko .

. jeszcze 40 działek nie ma zainstalowanych wodomierzy a woda NIE bilansuje się z tego też powodu planowany jest ryczałt 5 zł. od m2 działki .