Walne Zebranie odbędzie się 24 marca 2018 r. w świetlicy OZP PZD   która znajduje się na terenie ROD Relaks przy ul. K. Ciołkowskiego 2/5

termin pierwszy godz. 11.00

termin drugi      godz.  11,30 

zapraszamy 

Zarząd ROD im. Adama Mickiewicza serdecznie dziękuje wszystkim członkom ROD za udział w zebraniu . Szczególne podziękowania osobom biorącym udział w komisjach takich jak Komisja Mandatowa i Komisja Uchwał i Wniosków .

 

uchwalono opłaty, które będą obowiązywać w 2018 r.

 

opłata ogrodowa -          0,59 zł od m2 działki 

opłata za wodę ryczałt -  1,- zł.od m2 działki

opłata wodna              -   6,-zł. od działki 

opłata energetyczna    -  15,- zł. od działki

składka członkowska   -    6,- zł. od działki 

podatek od śmieci       -  26,- zł. od działki  

 

opłaty należy wnosić w terminie do                  30 czerwca 2018 r.

na rachunek bankowy nr.

 

72 8060 0004 0000 2453 2000 0010

 

opłata za zużytą  energię elektryczną i wodę  wg cen dostawcy  - ostateczny termin wnoszenia opłat ustalono na

 

                 30 listopada 2018 r.

po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe .