Zarząd ROD im. Adama Mickiewicza  dziękuje wszystkim członkom PZD     w naszym ogrodzie za udział w walnym zebraniu                                   szczególne                           podziękowania dla osób biorących czynny udział w Komisjach : Mandatowej ,     Uchwał i Wniosków oraz Wyborczej

uchwalono 

1. budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej - koszt około     20.000,- zł.  środki własne

2. budowę budynku VC - koszt około 25.000,-zł w tym       partycypacja działkowców 35 ,- zł.

3. udrożnienie drenażu ewentualna częściowa wymiana       alejka nr.10 -koszt około 5.000,- zł. środki własne

4. czyszczenie rowu melioracyjnego i udrożnienie w tej       części drenażu - koszt około 3.000,-zł. środki   własne.

 

w 2017 roku obowiązują następujące opłaty za działkę :

łączna opłata ogrodowa  -  0,55 zł. od działki

opłata za wodę ryczałt     -  0,70 zł. od m2 działki 

opłata wodna                  - 10,- zł. od działki

opłata energetyczna       - 18,- zł. od działki 

na budowę budynku VC - 35,-zł od działki

składka członkowska     -   6 zł. od działki

podatek od śmieci         - 26 zł. od działki

-

Walne Zebranie odbędzie się 25 marca br. w świetlicy budynku  OZP PZD znajdującym się na terenie ROD Relaks przy ul. K. Ciołkowskiego 2/5 

I - termin godz. 11.00

II - termin godz. 11.30

 

11 i 18 lutego zapraszamy do biura zarządu po odbiór zawiadomień na zebranie 

Przypominamy że zgodnie z & 56 ust.2 statutu PZD    w zebraniu walnym mogą brać udział tylko          i wyłącznie  członkowie PZD danego ROD                                               (w naszym ROD wszyscy dzierżawcy działek są członkami PZD).

reasumując osoby nie będące właścicielami działek nie będą   wpuszczeni na salę obrad .                                    Z tego też powodu należy zabrać ze sobą dowód tożsamości