składka członkowska - 6 zł. od działki

opłata wodna             - 10,-zł.  od działki 

opłata energetyczna   -  5,- zł. od działki podłączonej do                                                                    ogrodowej  sieci  energetycznej 

opłata ogrodowa       - 0,59 zł. od m2 działki 

opłata za wodę ryczałt -  3,- zł. od m2 działki 

opłata śmieciowa        -   37,48 zł. od działki 

opłata za energię elektryczną i wodę wg cen dostawcy .

 

cena 1 kw  - 0,65 zł.

cena 1 m3 wody 4,27 zł. 

 

nr. rachunku bankowego 

    72 8060 0004 0000 2453 2000 0010