Poniżej przedstawiamy opłaty ogrodowe uchwalone przez Walne Zebranie członków PZD ROD im. Adama Mickiewicza na rok 2024:

 

Opłata na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD (w tym zarządzania) - 0,90 zł/m2

Składka członkowska - 6,00 zł

Opłata za wywóz śmieci -  45,60 zł od działki

Opłata energetyczna -  3,00 zł od działki posiadającej prąd ogrodowy

Opłata wodna -  10,00 zł

Opłata ryczałtowa liczona od m2 działki -  3,00 zł

Opłata za prąd do 250 kWh -  zł za 1 KWh ( cena podana w październiku )

Opłata za prąd powyżej 250 kWh -  zł za 1 KWh ( cena podana w październiku )

Opłata za wodę -  zł za 1 m3 ( cena podana w październiku )

Opłata za obowiązkową wymianę licznika energii elektrycznej -  120,00 zł ( wymiana co 8 lat )

 

        Informujemy jednocześnie, że opłaty ogrodowe należy                      uiszczać do dnia 30 czerwca każdego roku zgodnie

        z regulaminem ROD PZD. 

 

        Opłaty za prąd i wodę czyli opłaty za media należy uiszczać 

        do dnia 30 listopada każdego roku. Jeżeli opłaty nie wpłyną

        w wyznaczonych terminach będą naliczane ustawowe odsetki. 

        W pierwszej kolejności księgowane są opłaty zaległe.

 

Opłaty należy wpłacać na poniżej podane konto:

 

Rodzinny Ogród Działkowy im. Adama Mickiewicza

ul. Ciołkowskiego 2

15-264 Białystok

Bank Spółdzielczy w Białymstoku

Numer konta: 72 8060 0004 0000 2453 2000 0010

 

           W tytule wpłaty należy wpisać odpowiednią nazwę za co opłacamy oraz numer działki w celu uniknięcia błędnego zaksięgowania :

Opłata za działkę nr. ( wpisać numer działki )

lub

Opłata za media działka nr. ( wpisać numer działki )