opłaty obowiązujące w 2018 r.

 

 

oplata wodna -   6,- zł od działki 

oplata energetyczna - 15,- zł. od działki 

oplata za wodę  ryczałt - 1 zł. od m2 działki 

opłata ogrodowa - 0,59 zł. od m2 działki

składka członkowska - 6,- zł. od działki 

podatek od śmieci -  26 ,- zł. od działki  

 

 

termin wnoszenia w/w opłat 30 czerwiec 2018 r. na rachunek bankowy nr.  

 

       

 

72 8060 0004 0000 2453 2000 0010

 

 

opłata za zużytą energię elektryczną         i wodę wg cen dostawcy - termin wnoszenia opłat za zużytą energię elektryczną i wodę po odczytaniu liczników do 30 listopada 2018 r.

 

 

cena wody - 3,88 zł. za 1 m3 

 

energii elektrycznej - 0,58 zł za 1 kwh