opłaty obowiązujące w 2017 roku 

 

 opłata ogrodowa     - 0,55 zł. od m2 działki 

 opłata za wodę ryczałt - 0,70 zł. od m2 działki 

 opłata wodna          - 10 zł. od działki

 opłata energetyczna  - 18 zł. od działki 

 opłata członkowska   -  6 zł. od działki

 podatek za śmieci     - 26 zł. od działki

 na budowę VC          - 35 zł. od działki

 

w/w opłaty należy uiścić do 30 czerwca br 

na rachunek bankowy 

 

  72 8060 0004 0000 2453 2000 0010

 

 woda na działkach z licznikami w/g cen dostawcy

energia elektryczna w/g cen dostawcy