składka członkowska                -    6 zł

łączna opłata ogrodowa od  m2-   0,55

opłata energetyczna                  - 18

opłata za wywóz śmieci             - 41,47 zł 

opłata za wodę ryczałt  od m2  -   0,32 zł 

 

opłata za wodę i energię elektryczną wg cen dostawcy - 

3,66 zł  za m3 plus 2m3 - działki opomiarowane -              wodomierze 

0,63 zł. za 1 kw 

 

 

 72 8060 0004 0000 2453 2000 0010

 

opłaty należy wnosić na podany rachunek bankowy do 30 czerwca po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe 7% w stosunku rocznym