Walne Zebranie ROD Adama Mickiewicza 21 marca 2020 r.

pierwszy termin  - h 10,30 

drugi termin       -  h  11,00 

tradycyjnie w świetlicy OZP  PZD  na terenie ROD  Relaks

UWAGA dłużnicy !!!!!!!!!!!  otrzymaliście wezwania do zapłaty z kwotą zadłużenia i dodane koszty przesyłki . Należy opłacić całość wezwania . Nie pomniejszać o koszty przesyłki , ponieważ to działkowiec ponosi koszty wezwania .

par.20 ust.2 Regulaminu PZD stowarzyszenie ogrodowe 

Uwaga osoby zalegające z opłatami za zużytą energię elektryczną i wodę jest Was 70 ( troszeczkę  dużo ).                                                                                                                            Do tych co mamy aktualne nr. telefonów dzwonimy i nie po to , żeby pogadać tylko po to żebyście uregulowali zadłużenie . 

Obecnie wysyłamy wezwania do zapłaty . Koszt takiego wezwania to 8,50 zł , a nie odebranie to dopłata 3,20 zł. łącznie11,20 zł.

Należy uiścić kwotę łączną widniejącą na wezwaniu .                                                                       Nie należy zaokrąglać ( tj zmniejszać lub zwiększać ) . !!!!!!!!!!!

Uwaga dzierżawcy działek jeszcze bez wodomierzy  !!!!!!!!!!!!!

dokąd ziemia nie jest zamarznięta należy montować instalacje służącą do zainstalowania wiosną wodomierza .

Dzierżawcy uporczywie uchylający się od zainstalowania wodomierza będą pozbawiani członkostwa w PZD .

Uwaga zmiana godzin pracy zarządu  

     

   w miesiącu styczniu 2020 r.

  sobota 18 stycznia 2020 r    

                       

  w godz.           od 11   do 13 

 

zapraszamy po odbiór kalendarzy na 2020 r. 

 

za zużytą energię elektryczną , wodę jak i działkę można płacić kartą płatniczą  - gotówki  nie przyjmujemy 

Zarząd jeszcze raz przypomina w środę 30 października zabierane są wszystkie kontenery na odpady  jak i na zielone z chwilą odjechania kontenerów wszystkie odpady należy przechować na działce lub wywieść we własnym zakresie na wysypiska śmieci do Hryniewicz lub do MPO ul. 42 Pułku Piechoty .

UWAGA             z dniem 30 października 2019 r. kończy się sezon zbierania wszelkich odpadów w tym zielonego .

kontenery zostaną zabrane a odpady należy przechować na działce do wiosny 2020 roku , ewentualnie nieodpłatnie wywieść we własnym zakresie na wysypisko do Hryniewicz  lub do MPO ul. 42 Pułku Piechoty  z tym , że MPO nie przyjmuje odpadów betonowych 

 

Uwaga     jeżeli widzisz na terenie ogrodu osobę zachowującą się dziwnie  ( nerwowo )                  dzwoń na 112 ponieważ to może być potencjalny złodziej          ( włamywacz do Twojej altany  )  ponadto należy zabrać z altan sprzęt elektroniczny i nie tylko . Wszystko to co może być przydatne dla złodzieja .

Szkoda że tak mało osób zainteresowało się spotkaniem z DZIELNICOWYM  . 

 

UWAGA UWAGA

18 września  (środa ) około  h 11,00 dostawa ekologicznego nawozu  - jest to nagroda za I miejsce w konkursie  

 

                   ,, z segregacji RODzą się korzyści "

 

zarząd prosi o rozsądek to nie jest zwykła ziemia to nawóz .

 

 

ZACZYNAMY WYSYŁAĆ WEZWANIA DO ZAPŁATY za użytkowanie działki -  będzie ich 50 .Tylu mamy dłużników .

zarząd przypomina o dalszym obowiązku segregacji odpadów . Od 6 września 2019 r. weszła w życie nowa ustawa dotycząca opłat za wywóz śmieci   za brak segregacji czterokrotny wzrost opłat odpady zielone mają być pocięte i związane ponieważ wyrzucanie całych długich gałęzi blokuje pojemnik. Zatrudnianie członków rodziny do wyrzucania śmieci nie właściwie posegregowanych nie zawsze skutkuje . Rozpoznajemy !!!!!!!!!!!

Nie bądźmy obojętni zwracajmy uwagę - ponieważ to My wszyscy zapłacimy za ignorancję kilku osób, ponieważ większość segreguje prawidłowo .

 

Zarząd ma zaszczyt poinformować że  na terenie naszego ROD    w dniu 31 sierpnia 2019 r. odbyły się OKRĘGOWE  DNI  DZIAŁKOWCA       na które przybyli zaproszeni przez OZP PZD  Goście z całego Okręgu oraz Władze Miasta i Województwa . 

nasz ogród zajął drugie miejsce w konkursie ogłoszonym przez OZP PZD ,, Ogród 2019 r." oraz pierwsze w kategorii ,,Z segregacji RODzą się korzyści "  ogłoszonym przez Spółkę LECH 

Szanowni Działkowcy Zarząd postanowił przystąpić do programu                                    ,,POLSKA  BEZGOTÓWKOWA "

                   jesteśmy w posiadaniu czytnika kart płatniczych .                                         Więc bez problemu można na naszym ogrodzie zapłacić kartą za użytkowanie działki , zużytą energię elektryczną czy wodę .

Fizycznie pieniędzy nie przyjmujemy , ale można płacić kartą tak jak w sklepie za zakupy , z tym że jeżeli zechcecie Państwo mieć potwierdzenie to należy podać e-maila .                                           Na e-maila przychodzi potwierdzenie , ale również będzie potwierdzenie na wyciągu bankowym tak jak płacimy za zakupy w sklepie .

 

UWAGA    AZBEST

użytkownicy działek na , których jest jeszcze azbest winni zgłosić się do Urzędu Miasta Wydział Ochrony Środowiska ul. Bitwy Białostockiej 2 w celu usunięcia azbestu z działki z dofinansowaniem przez UM

Szanowni działkowcy 

ponieważ w dniu 2 maja 2019 r. w czasie dyżuru udaremniono kradzież z tego też powodu nie będzie otwarta brama . Wszystkie wjazdy na teren ROD będą kontrolowane .

wjazd należy zgłosić Gospodarzowi i musi być właściciel działki tak samo wyjazd właściciel odprowadza samochód do bramy .

Zarząd przypomina że to właściciel odpowiada za osoby obce przebywające na działce za jego zgodą .

Zgodnie z Regulaminem właściciel może być pozbawiony prawa do działki .

Osoby robiące remont na działce winni we własnym zakresie wywieść wszystkie odpady poremontowe .

 

 

Przystępujemy do konkursu organizowanego przez SP LECH  nagrodą jest nawóz ekologiczny 

warunek prawidłowa segregacja odpadów.                                    Należy czytać etykiety na pojemnikach i zgodnie             z napisami ich używać .                                         Udowodnijmy sobie i innym , że potrafimy zrobić coś wspólnie dla naszego dobra (nawóz )                  i dla ŚRODOWISKA .

to wszystko zależy tylko od Nas Działkowców          od nikogo więcej  .

 

Również zgłaszamy ogród do konkursu ogłoszonego przez  OZP PZD  

 

 

wjazd na teren ogrodu                                               czwartek do godz. 15.30  i sobota do 12,30                należy wcześniej uzgodnić   z gospodarzem .                                          całkowity zakaz parkowania na terenie ROD należy rozładować samochód i natychmiast wyjechać .!!!!!! - ogród to nie parking 

 

POJEMNIK NA ZIELONE JEST OPRÓŻNIANY  3 RAZY W TYGODNIU 

W PONIEDZIAŁEK  ,  ŚRODĘ  I  PIĄTEK

 

biuro zarządu będzie czynne we czwartek od h 13 do 16

w soboty od 10 do 13

 opłaty obowiązujące w 2019 roku 

 

opłata ogrodowa - 0,59 zł. od m2 działki

opłata energetyczna - 5 zł. od działki 

opłata wodna          - 10 zł. od działki 

woda ryczałt  -    3 zł. od m2 działki

opłata członkowska -  6 zł. od działki

wywóz śmieci          -  26 zł od działki 

 

wszystkie w/w opłaty należy uiścić do 30 czerwca 2019 r.

 

 

 opłata za powtórne włączenie energii elektrycznej na działkę              z powodu nie opłacenia w terminie - 30 zł.

 

 

 

użytkownicy działek poszukujący transportu  ( przewiezienia jakiegoś ładunku np ziemi czy mebli ) samochód nieduży a pakowny   tel. 724 470 983  -    sprawdzony .

osoby chcące zaopatrzyć się w obornik , korę , ziemie ogrodniczą oraz ziemię z obornikiem mogą dzwonić pod nr. 602 684 979 wszystko jest pakowane w worki   50 l.      Pan dowozi na działkę . 

 

 

Uwaga

działkowcy robiący ogrodzenie !!

 

ogrodzenie działki nie może zajmować alei .                          Ogrodzenie  należy postawić przed krawężnikiem , a nie za . krawężników nie należy usuwać ponieważ jest to trwałe oznakowanie granic działki .!!!

 

 

 

Szanowni działkowcy część z nas ignoruje segregację śmieci z działek jest wyrzucana ziemia jako zielone .

Do pojemnika na odpady komunalne  wrzucane są odpady zielone , szkło , deski itp   czy koniecznie chcemy podwyżki opłat za wywóz śmieci z 26 zł. na  56 zł.

 

60 % odpadów zielonych powinno znaleźć się na kompostowniku .                                                    Sami bardzo staramy się o podwyższenie opłat za wywóz śmieci

 

 

 

Uwaga od 17 czerwca 2017 r. zmieniają się zasady wycinki drzew zobacz zakładka ,,porady ogrodnicze " 

 

 

 

 

Rachunki należy opłacać w terminie wówczas nie będzie dodatkowych kosztów.

Porady prawne w OZ Podlaskim

telefoniczne w każdą środę w godzinach         od 9 do 11

oraz meilowo  pod adresem   poradyprawne@pzdpodlaski.pl.

Rozpoczęła się przebudowa  ul CIOŁKOWSKIEGO rozebrane zostało nasze ogrodzenie  zlikwidowano pierwszy rząd  działek 

 

UWAGA  AZBEST

osoby zainteresowane usunięciem azbestu z działki jeżeli mają zdjęty z dachu proszeni są o pobranie druków w biurze zarządu. Natomiast jeżeli azbest nadal jest na dachu , a działkowicz jest zainteresowany jego usunięciem proszę zgłosić się do do Urzędu Miejskiego ul. Słonimska 1. Departament Architektury w celu wypełnienia zgłoszenia . odbiór bezpłatny