Historia naszego ogrodu sięga 1947 roku, kiedy to grupa mieszkańców Białegostoku zaczęła zagospodarowywać rolniczo ziemię w rejonie ulic Ciołkowskiego, Mickiewicza i stawów rybnych. W 1951 roku ogród został usankcjonowany pod względem prawnym. W 1956 roku zaczyna się uzbrajanie terenów ogrodu w sieć wodociągową.

W 1981 roku Sejm PRL uchwalił ustawę " O pracowniczych ogrodach działkowych". Od tej chwili ogrody działkowe zostały samodzielną i samorządną organizacją społeczną działkowców.

Na przełomie lat '70 i '80 następuje rozwój elektryfikacji działek naszego ogrodu. Większość prac przy budowie linii energetycznych działkowcy wykonują w czynie społecznym.

Inaczej niż obecnie, w tamtym okresie niemal wszystkie działki miały charakter gospodarczy. Uprawiano głównie ziemniaki i inne podstawowe warzywa. Ogromną popularnością wśród działkowców cieszyły się szklarnie i uprawy pod folią. Charakterystycznym zjawiskiem tamtych czasów była hodowla królików i kur na działkach. W latach '90-tych coraz więcej zwolenników zdobywa idea działki rekreacyjnej.

         Nasz ogród wielokrotnie zdobywał 1 i 2 nagrody w rywalizacji na najpiękniejszy ogród w regionie.

           Obecnie teren naszego ogrodu zajmuje obszar o powierzchni ponad 16 ha na którym znajduje się 468 działek i 20 alejek.

 

       Do tradycji ogrodu należy organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka oraz Dnia Działkowca, w trakcie którego działkowcy mogą pochwalić się swoimi zbiorami.