Komisja Rewizyjna                                           

w składzie: 

 

   Marek Lulewicz     - przewodniczący                       Dariusz Grześ     - z-ca przewodniczącego

   Jadwiga Białek  - sekretarz