Inwestycje w 2017 i 2018 roku .

 

 Plac zabaw został zagospodarowany

 

Zainstalowano nowy usprawniający sprzęt  dla dzieci oraz siłownię ,, pod chmurką " dla seniorów z której bardzo chętnie korzystają dzieci i młodzież .

Całość inwestycji to koszt około  19 000 zł. (dziewiętnaście tysięcy zł.) pochodzi z budżetu Gminy Białystok 

 

 

 

 Skoro jesteśmy przy pieniądzach z budżetu gminy to dofinansowano kwotą 20.000 zł  (dwadzieścia tysięcy zł.) wymianę ogrodzenia od strony ul. Adama Mickiewicza                           w sumie z budżetu gminy otrzymaliśmy   39.098 zł. (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych ).

 

 

wykonano  ogrodzenia od strony                                   ul. K. Ciołkowskiego po częściowej likwidacji działek .                                                                          To ogrodzenie o długości 400 mb zostanie sfinansowane przez Okręgowy Zarząd Podlaski PZD

 

 zakończono modernizację alei głównej - nie do końca zgodnie z planem  powód to kamień , który bardzo upodobali sobie niektórzy użytkownicy działek ( chodzi o gruby żwir a nie drobny ) - przykre ale prawdziwe złodzieje są wśród nas .

  Toalety wczoraj    i dziś 

  

Marzenie ziściło się mamy toaletę  a dokładnie dwie kabiny podłączone do kanalizacji miejskiej .

WC działa w sezonie od kwietnia do końca października uwarunkowane  jest to od temperatury powietrza .(woda w niskich temperaturach zamarza ).                 Budynek nie jest ogrzewany .

Koszt całej inwestycji to około 75 000,- zł. (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych )  po stronie ROD .                                                 Wkład działkowca to tylko 35,- zł. 

 

Wodociągi Białostockie na swój koszt      (około 30 000,- zł.)    wybudowały    kanalizację w pasie drogowym .

mieliśmy tylko tak, szkoda że nie ma zapachu.

A może być tak 21 wiek!

Wodociągi doprowadzą nam kanalizację sanitarną na teren ogrodu mamy podpisaną umowę zatwierdzone projekty, plany od  ul Ciołkowskiego na toalety przy budynku administracji .   Jako działkowcy będziemy musieli pokryć koszt wybudowania budynku toalet wyposażenia i części kanalizacji ok 50 m część mamy ze środków własnych dzięki oszczędnej polityce finansowej ale niestety część będziemy musieli pokryć sami jako działkowcy kwota hipotetyczna w przedziale od 30 zł do 50 zł od działki żeby nam nie było wstyd zaprosić znajomych na grila na działkę i żeby  nie korzystali z naszych wychodków w 21 wieku

TOALETY to główny problem jeżeli je zbudujemy to możemy starać  się        o udział w programie Senior WIGOR wówczas  możemy mieć wykonany remont świetlicy oraz siłownię  pod chmurką za darmo 

 

 Następny etap to toalety od              ul. Strusiej