W tym roku mija 70 lat od rozpoczęcia uprawy ziemi w okolicach przedwojennych stawów rybnych przez okolicznych mieszkańców. Z każdym rokiem przybywało  chętnych do zagospodarowania nieużytków ,                  a w rezultacie położono  podwaliny pod powstanie naszego ogrodu .

Na tą uroczystość zostali zaproszeni oprócz Działkowców Goście w osobach

Pan Eugeniusz Kondracki - Prezes Krajowej Rady PZD

Pan Andrzej Bojko - Prezes Okręgowego Zarządu                                            Podlaskiego PZD 

Pan Eugeniusz Smorszczewski - Inspektor do spraw                                                     inwestycji w OZP PZD       Pan Bogdan Wiktorko - Przewodniczący Okręgowej       .                                     Komisji Rewizyjnej PZD 

Również zostali zaproszeni imiennie Działkowcy najdłużej uprawiający działki  (minimum 50 lat i więcej ) 

 Z okazji tak zacnego jubileuszu od Pana Prezesa  Krajowej Rady PZD otrzymaliśmy puchar i dyplom wręczony podczas Dnia Działkowca przez Pana Prezesa OZP PZD w Białymstoku .

Również z tej samej okazji Prezydium OZP PZD przyznało nam dyplom .

 

Imprezę uświetnił występ zespołu wokalnego Ismenia ze SM Zachęta w Białymstoku , a ciśnienie mierzyły Panie      z firmy Zepter .

Było tradycyjne pieczenie kiełbasek przy ognisku - to bardzo integruje rodziny jak i działkowców .

Ogólnie było wesoło i rodzinnie .