NOWE OGŁOSZENIE

 

UWAGA!!!! 

               PILNE!!!!

 

Plombowanie wodomierzy będzie odbywało się po puszczeniu wody na ogród i po sprawdzeniu sprawności i szczelności wodomierzy.

 

                 Zarząd ROD

 

 ................................................................................................

 

Szanowne działkowiczki

działkowicze !!!

 

Robi się coraz cieplej. Prognozy mówią o coraz cieplejszych dniach.

Wiosna w pełni!!!

Rozpoczynamy przygotowania do włączenia wody na naszym ogrodzie.

 

Należy zamontować wodomierze samemu lub z pomocą naszego ogrodowego hydraulika.

Ważne jeśli chodzi o legalizację są wodomierze z roku 2019 i później.

 

Uwaga!!! 

Przy montażu należy zastosować nowe uszczelki. Cena ok. 5 zł.

Nie będzie wtedy przecieków, a tym samym dodatkowych kosztów.

 

Chcemy włączyć wodę jak najszybciej po 15 kwietnia 2024 r.

Gapowiczów i opornych informujemy, że tam gdzie nie będzie wodomierza będzie czopowanie i dodatkowy koszt.

 

Przypominamy i ostrzegamy!!!!!

Osoby, które mają zrobione obejścia lub wszelkie inne kombinacje po stwierdzeniu uchybień będą ponosić konsekwencje zgodne z przepisami.

 

                                         Zarząd ROD

 

-------------------------------------------

 

Poniżej przedstawiamy opłaty ogrodowe uchwalone przez Walne Zebranie członków PZD ROD im. Adama Mickiewicza na rok 2024:

 

Opłata na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD (w tym zarządzania) - 0,90 zł/m2

Składka członkowska - 6,00 zł

Opłata za wywóz śmieci -  45,60 zł od działki

Opłata energetyczna -  3,00 zł od działki posiadającej prąd ogrodowy

Opłata wodna -  10,00 zł

Opłata ryczałtowa liczona od m2 działki -  3,00 zł

Opłata za prąd do 250 kWh -  zł za 1 KWh ( cena podana w październiku )

Opłata za prąd powyżej 250 kWh -  zł za 1 KWh ( cena podana w październiku )

Opłata za wodę -  zł za 1 m3 ( cena podana w październiku )

Opłata za obowiązkową wymianę licznika energii elektrycznej -  120,00 zł ( wymiana co 8 lat )

 

        Informujemy jednocześnie, że opłaty ogrodowe należy                      uiszczać do dnia 30 czerwca każdego roku zgodnie

        z regulaminem ROD PZD. 

 

        Opłaty za prąd i wodę czyli opłaty za media należy uiszczać 

        do dnia 30 listopada każdego roku. Jeżeli opłaty nie wpłyną

        w wyznaczonych terminach będą naliczane ustawowe odsetki. 

        W pierwszej kolejności księgowane są opłaty zaległe.

 

Opłaty należy wpłacać na poniżej podane konto:

 

Rodzinny Ogród Działkowy im. Adama Mickiewicza

ul. Ciołkowskiego 2

15-264 Białystok

Bank Spółdzielczy w Białymstoku

Numer konta: 72 8060 0004 0000 2453 2000 0010

 

           W tytule wpłaty należy wpisać odpowiednią nazwę za co opłacamy oraz numer działki w celu uniknięcia błędnego zaksięgowania :

Opłata za działkę nr. ( wpisać numer działki )

lub

Opłata za media działka nr. ( wpisać numer działki )

 

---------------------------------------------------------

 

 
Szanowni Działkowicze!!!
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół oraz wesołego "Alleluja". 

       Życzy Prezes ROD Sławomir Kołodko
          wraz członkami Zarządu
          i Komisji Rewizyjnej.