Skład Zarządu ROD im. A. Mickiewicza w Białymstoku

 

Jadwiga  Białek - prezes 

                  Andrzej  Muczyński  - z-ca prezesa                      Marek Lulewicz  -  sekretarz

                             Wacława Karpowicz - skarbnik                                Dariusz Grześ - członek