Skład Zarządu ROD im. A. Mickiewicza w Białymstoku

 

                               Jadwiga  Białek - prezes                                         Marek Lulewicz  -  z-ca prezesa

                             Joanna Lipska  - skarbnik                                Dariusz Grześ - sekretarz