Skład Zarządu ROD im. A. Mickiewicza w Białymstoku

 

                            Jadwiga  Białek - prezes                                          Marek Lulewicz  -  z-ca prezesa

                         Joanna Lipska  - skarbnik                                  Karol Gudalewski - sekretarz  

                             Sebastian Wyczółkowski - członek zarządu