Skład Zarządu ROD im. A. Mickiewicza w Białymstoku

 

                               Jadwiga  Białek - prezes                                         Marek Lulewicz  -  z-ca prezesa

                             Wacława Karpowicz - skarbnik                                Dariusz Grześ - sekretarz  

                                 Joanna Lipska  - członek