opłata wodna - 10,- zł. od działki 

opłata energetyczna - 5,- zł. od działki  

składka członkowska - 6,- zł. od działki 

opłata za wywóz śmieci - 26,- zł. od działki 

opłata ogrodowa - 0,59 zł. od m2 działki 

woda ryczałt       - 3,- zł. od m2 działki  

 

cena wody i energii elektrycznej wg cen dostawcy .