Komisja Rewizyjna                                                   

w składzie 

 

Piotr  Sokołowski      - przewodniczący                        Danuta Powichrowska   - z-ca przewodniczącej

      Mariola       Kuklińska     - sekretarz